Közlekedéspszichológia

Diagnosztika: A pszichometria módszereinek közlekedéspszichológiai felhasználása

Napjainkban egyre több autóipari technikai fejlesztés segít minket vezetés közben, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a közúti balesetek gyakorisága nem csökken jelentős mértékben. A közlekedésbiztonsági kutatások szerint ez az emberi mulasztásokra vezethető vissza, melyek az összes baleset 90%-át okozzák (lásd pl. Gelau, Gasser & Seeck, 2012). A járművezetők képességei és viselkedése tehát kulcsfontosságú tényezők a balesetmegelőzésben.

A közlekedéspszichológia a közúti biztonság szempontjából releváns képességek és attitűdök felmérésével segíti a közlekedés területén dolgozó szakembereket döntést hozni arról, hogy egy járművezető alkalmas-e a közúti közlekedésre. A digitális pszichológiai tesztek – más módszerekhez képest – a vizsgálati kritériumok standardizálásával a járművezetők számára méltányos feltételeket teremtenek az alkalmasságvizsgálatok során.

A Vienna Test System közlekedéspszichológiai felhasználása több mint 70 éves múltra tekint vissza: az első – még nem számítógépes – mérőműszerek célja az volt, hogy a vizsgált személyek figyelmi- és reakcióképességét mérje közlekedési alkalmasságuk megállapításához. A VTS-t fejlesztő SCHUHFRIED cég folyamatos kutatási és technikai fejlesztési törekvéseinek köszönhetően a sok évtizede változatlan célokat folyamatosan változó, egyre modernebb eszközök valósítják meg. A Vienna Test Systemet világszerte közel 2000 helyen használják a közlekedési alkalmasság vizsgálatára, ezen belül a VTS diagnosztikai módszertana főként német nyelvterületen és Kelet-Közép-Európában megkerülhetetlen.

A Vienna Test System közlekedéspszichológiai tesztszettjei

A VTS különböző tesztekből összeállított tesztszettjei megkönnyítik a közlekedésbiztonsági kockázatok felmérését azáltal, hogy egy előre összeállított tesztsorrendet javasolnak egy adott diagnosztikai célhoz köthetően. A tesztszettekben a tesztek cél szerinti szelekciója tudományos kutatásokon alapul, és különféle összmutatókkal, indexekkel segíti a szakemberek diagnosztikai munkáját.

A DRIVESTA tesztszett célja a járművezetői alkalmasság általános felmérése. A tesztcsomag elsősorban szűrővizsgálat jellegű, azaz célja a közlekedésbiztonság szempontjából kockázatot jelentő képességszintek azonosítása például hivatásos vagy korábban valamilyen balesetet okozó személyeknél. A tesztcsomag a COG, ATAVT, DT, RT és BFSI tesztek bizonyos skáláit foglalja magában. A tesztkitöltési idő: kb. 40 vagy 55 perc.

Az SARAIL tesztszett célja a szakértők hivatásos mozdonyvezetők és egyéb kötöttpályás járművezetők kiválasztásában való támogatása. A tesztcsomag a VISGED, INSBAT, RT, DT, COG, WAF, 2HAND, LVT és BFSI tesztek bizonyos skáláit foglalja magában. A tesztkitöltési idő: kb. 2 óra.

Az SAAIR tesztszett célja a szakértők hivatásos pilóták kiválasztásában való támogatása. A tesztcsomag a VISGED, INSBAT, A3DW, DT, SIGNAL, VIGIL, SMK és BFSI tesztek bizonyos skáláit foglalja magában. A tesztkitöltési idő: kb. 3 óra.

A Vienna Test System közlekedéspszichológiai mérési dimenziói és tesztjei

A következőkben a közlekedéspszichológia területén releváns mérési dimenziókat és az adott dimenzióhoz köthető Vienna Test System teszteket tekintjük át. Az egyes dimenziókra kattintva a konkrét mérőeszközökről tájékozódhat.

RT: Az RT egyszerű reakcióidőt mérő teszt: a tesztkitöltő különböző ingereket lát felvillanni a képernyőn. Ezek közül egy fajta ingerre (kép és hang kombinációja) kell reagálnia egy gomb megnyomásával, amilyen gyorsan csak tud. Minden más helyzetben nem szabad reagálnia. Ezáltal arról kaphatunk képet, hogy a személy milyen gyorsan képes egy egyszerű, de váratlan helyzetre reagálni (pl. fékezni, ha kiugrik valaki az autó elé).

DT: A DT stressztoleranciát és összetett ingerkörnyezetben való reakcióképességet mérő teszt. A tesztkitöltés során egyre gyorsabban jelennek meg különböző vizuális és auditív ingerek, ezekre mindig a megfelelő gomb vagy lábpedál megnyomásával kell reagálni. Ezáltal arról kapunk képet, hogy a tesztkitöltő mennyire képes egy összetett, stresszes veszélyhelyzetet kezelni.

ATAVT: Az ATAVT a gyors észlelést, egy szituáció áttekintésének képességét méri a teszt, ami a figyelmi teljesítmény része. A bonyolult helyzetek gyors és pontos vizuális feldolgozása, megértése különösen fontos vezetés közben (pl. ha egyszerre kell észrevenni egy gyalogost, egy elsőbbségadás kötelező táblát és egy másik járművet).

ZBA: A ZBA a tárgyak mozgási sebességének és mozgásirányának becslésére irányuló teszt; ez a sebesség és a távolság pontos felmérésének vizsgálatát teszi lehetővé. A közlekedéspszichológiai vizsgálatok során ez a teszt segíthet megmagyarázni pl. a gyakori balesetezést. A feladatban egy zöld golyó mozog a képernyőn. Sebessége és mozgásiránya a feladattól függően változik. A labda egy előre nem látható pillanatban eltűnik, és két párhuzamos piros vonal jelenik meg. Az egyik vonal áthalad azon a ponton, ahol a labda éppen eltűnt. A másik a célvonal. A válaszadók abban a pillanatban nyomnak meg egy gombot, amikor szerintük a labdának el kellett volna érnie a célvonalat. A válaszadók megjelölik azt a pontot is, ahol szerintük a labda átlépné a célvonalat. A labda mozgása kezdetben lineáris; ezután görbe vonalakat követ, végül sinusgörbéket.

PP-R: A PP-R perifériás észlelés teszt; a teszt felvételéhez egy speciális PP-R hardvereszköz szükséges. Az eszközön elhelyezett világító diódák fényingereket generálnak a tesztkitöltő perifériás látómezejében, melyek szabályos sebességgel, „ugrásokkal” mozognak. A kritikus ingerek előre meghatározott időközönként jelennek meg; a tesztkitöltőnek ezen ingerekre a lábpedál lenyomásával kell reagálnia. Ezzel egyidőben, folyamatosan egy mozgó labdát kell egy célkereszttel a képernyőn követnie, biztosítva ezáltal, hogy előrefelé tekint a feladat végzése során.

WG: A WG egy tachisztoszkópos képösszehasonlító teszt, amely az észlelési sebességet és a perifériás észlelést méri. A serdülők forgalmi érettségének vagy a felnőttek vezetésre való alkalmasságának meghatározásában alkalmazható. A válaszadó rövid időszakokra két képet lát, amelyek három részletben különböznek egymástól. A válaszadónak meg kell jelölnie az észlelt különbségeket a második képen első képhez képest. Az S1 tesztforma képei közlekedési helyzeteket és hétköznapi helyzeteket ábrázolnak, az S2 pedig csak közlekedési helyzeteket. A teszt még nem elérhető magyar nyelven.

3D: A 3D téri vizualizációt és a tárgyak mentális manipulálásának képességét méri a háromdimenziós térben. Minden item egy háromdimenziós, téglatestekből álló ábrát jelenít meg. A válaszadó feladata elképzelni, hogyan néz ki a test más szögből nézve. Ezt a szöget egy nyíl jelzi. Négy alternatív válasz közül kell kiválasztania azt a képet, amely helyesen ábrázolja a testet a jelzett perspektívából.

LVT: Az LVT a vizuális orientációs képesség és az áttekintőképesség felmérésére alkalmas teszt. A tesztkitöltő egy csoport egymást keresztező vonalat lát. A feladat egy bizonyos vonal végének megtalálása minél gyorsabb tempóban. A válaszadó a saját tempójában dolgozhat.

COG: A COG koncentrációs teljesítményt mérő teszt. Arról ad információt, hogy feladatmegoldás közben a tesztkitöltő milyen gyorsan és milyen pontossággal végzi el a feladatot. Közlekedési helyzetekben az útvonalon való koncentrált haladás képességéről ad képet.

WAF: A WAF tesztcsomag összesen 42 altesztből áll, melyeket önállóan és bármilyen másik alteszttel való kombinációban is fel lehet mérni. A WAF által mérhető figyelmi funkciók a következők: Éberség, Vigilancia és fenntartott figyelem, Szelektív figyelem, Fókuszált figyelem, Megosztott figyelem, Téri figyelem és vizuális mező/neglekt.

VIGIL: A VIGIL teszt a figyelem hosszú távon való fenntartásának képességét méri olyan helyzetben, ahol a vizsgált személynek nagyon hosszú ideig kell monoton ingerkörnyezetben koncentrálnia és ritkán történik olyan kritikus esemény, amelyre reagálnia kell. Egy fekete háttér előtt egy világos pont körben mozog (egy nem látható pályán), és egyenlő hosszú ugrásokat hajt végre. Bizonyos (szabálytalan) időközönként a pont a szokásos egység kétszeresét ugorja: a válaszadónak erre kell egy gombnyomással reagálnia.

SIGNAL: A SIGNAL a fókuszált figyelem mérésére szolgáló teszt. Olyan helyzetekben érdemes használni, ahol a vizsgált személynek hosszú ideig kell olyan monoton feladatra koncentrálnia, ahol a releváns inger nem válik el élesen a környezetétől. Kifejezetten alkalmas olyan helyzetekben, ahol a személy feladata valamilyen megfigyelés (pl. minőség-ellenőrzés, radar figyelése stb.). A feladatban a képernyőn véletlenszerűen jelennek meg és tűnnek el pontok. A tesztkitöltőnek azonnal reagálnia kell egy gomb megnyomásával, amint négy pont négyzetet alkot.

VISGED: A VISGED rövid távú vizuális memóriát mérő teszt. A feladatban egy rövid időre felvillan egy város stilizált térképe. Pár másodpercre különféle szimbólumokat (például egy kórház keresztjét vagy a könyvtár esetében egy könyvet) lát a tesztkitöltő. A válaszadónak emlékeznie kell a szimbólumok típusára és helyzetére, és pár másodperc után bejelölni őket a térképen.

TMT-L: A TMT-L általános neuropszichológiai funkciókat mér, mint például a vizuomotoros feldolgozás sebességét és a kognitív rugalmasságot. A Trail-Making tesztet nemzetközileg széles körben használják az agy működésének vizsgálatára. Két részből áll. A TMT-A elsősorban a feldolgozási sebesség mértékét, míg a TMT-B magasabb kognitív képességeket, például a mentális rugalmasságot méri. A teszt érzékeny a neurokognitív hiányosságokra, például azokra, amelyek agyi sérülések és neurológiai rendellenességek következtében jelentkeznek. Közlekedéspszichológiában szűrési helyzetekben használják.

TOL-F: A TOL-F tervezési képességet mérő teszt, ami azt vizsgálja, hogy a tesztkitöltő mennyire képes adott körülmények, feltételek, valamint egyértelmű szabályok mellett előre tervezni úgy, hogy a legoptimálisabb úton jusson el a megoldásig. Egy kép egy háromdimenziós fa modellt ábrázol, három rúddal, amelyre három különböző színű golyó kerül. Ezeket a feladattól függően különféle elrendezésekbe kell helyezni. A bal rúdra három golyó fér fel, a középső rúdra kettő, a jobb oldali rúdra pedig egy. Minden feladatban a célállapot mindig a képernyő felső részén, a kezdőállapot pedig az alsó részen látható. A probléma megoldásához a válaszadónak a kezdőállapotból a célállapotba kell eljutnia. Az ennek eléréséhez szükséges minimális mozgások száma a kiindulási állapottól balra látható. Különböző szabályokat kell betartani, például azt, hogy egyszerre csak egy labdát lehet mozgatni.

2HAND: A 2HAND vizuomotoros (szem-kéz, kéz-kéz) koordináció vizsgálatára alkalmas teszt. A képesség két aspektusát vizsgálja: a szem és a kéz közötti szenzomotoros koordinációt, valamint a jobb és a bal kéz koordinációját. A tesztkitöltő feladata az, hogy egy piros pontot végigvezessen egy megadott pályán. Tesztformától függően kontrollgombbal vagy joystickkel végzi a feladatot. Az egyik kontrollgombbal vagy joystickkel a pontot horizontálisan, a másikkal vertikálisan tudja mozgatni. A pálya három szekcióból áll (egyenes és íves szakaszok). Amikor letér a pályáról, a rendszer a hibát hanggal jelzi.

SMK: A SMK teszt a szem-kéz, kéz-kéz és szem-kéz-láb koordinációt méri háromdimenziós térben. A tesztkitöltő feladata egy háromdimenziós térben megjelenített sárga körcikk kívánt pozícióba helyezése. A hegyén álló körcikk kiszámíthatatlan mozgásokat végez. A tesztkitöltőnek joystick vagy lábpedál segítségével ellensúlyoznia kell ezeket a mozgásokat annak érdekében, hogy a körcikk felvegye a kívánt függőleges helyzetet.

AMT: Logikai készséget, intelligenciát mérő teszt. Az adaptív formák használata lehetővé teszi a válaszadó maximális teljesítményének azonosítását anélkül, hogy a mérés túlterhelné a tesztkitöltő személyt. Az AMT egyik tesztformáját kifejezetten a közlekedéspszichológia területén történő felhasználásra fejlesztették ki.

INSBAT / INSSV: Az INSBAT az intelligencia Cattell-Horn-Carroll (CHC) modellje szerint az intelligencia számos aspektusának mérésére alkalmas tesztbattéria. Moduláris tesztként az egyes területek felmérése választható, így a teszt lehetőséget ad mind átfogó intelligenciamérésre, mind egy specifikus terület mélyebb feltérképezésére. Magyar nyelven mérhető dimenziók: fluid intelligencia (numerikus induktív okfejtés, figurális induktív okfejtés, verbális deduktív okfejtés), vizuális rövid távú memória, hosszútávú memória, vizuális feldolgozás, kvantitatív gondolkodás (kalkulációs becslés, aritmetikai kompetencia, aritmetikai flexibilitás, algebrai okfejtés).

EPP6: Az EPP6 személyiség három dimenzióját méri fel Eysenck személyiség-elmélete szerint: az Extraverziót, az Érzelmi stabilitást és a Kalandkeresést. A tesztkitöltők feladata, hogy kérdésekre három opció közül választva válaszoljanak: „igen”, „nem”, „nem tudom”. Moduláris teszt: szakemberek szabadon dönthetnek arról, hogy mely alskálákat veszi fel, így csökkenthető a tesztkitöltési idő.

VIP: A VIP vezetéssel kapcsolatos szubjektív észleléseket vizsgáló teszt, célja a járművezetői viselkedés előrejelzése. A kérdőív dimenziói kiterjednek az önészlelésre, mások észlelésére, a másokkal való interakcióra és a vezetéssel kapcsolatos normákhoz való viszonyulásra. Alkalmas a hivatásos járművezetők és magas kockázatú járművezetők alkalmasságának munkabiztonsági értékelésére közlekedéspszichológiai vizsgálatok keretében. A teszt még nem elérhető magyar nyelven.

WRBTV: A WRBTV teszt azt vizsgálja, hogy a személy az átlaghoz képest mennyire hajlamos kockázatot vállalni közlekedési helyzetekben. A tesztkitöltő személy közlekedési helyzeteket lát videón. Jeleznie kell, hogy hol van az a pont, ahol már túl kockázatosnak ítél meg valamilyen döntést (pl. előzés megkezdése).

IVPE-R: Az IVPE-R olyan a közlekedéspszichológia szempontjából releváns személyiségjegyeket mér, mint a társadalmi felelősségtudat, az önkontroll, a mentális egyensúly és a kockázatkerülés. Szabadon mozgatható válaszskála (csúszka) segítségével értékelik a válaszadók, hogy a konkrét helyzetekre vonatkozó állítások mennyire vonatkoznak rájuk. A teszt még nem elérhető magyar nyelven.

ATV: Az ATV alkoholfogyasztáshoz való nem megfelelő hozzáállást mérő teszt. A válaszadók feladata, hogy értékeljék, hogy a különböző állítások vonatkoznak-e rájuk. A teszt még nem elérhető magyar nyelven.

Felkeltettük érdeklődését?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!